Uden en masse dikkedarer

Vores forretningsdata

Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG

Am Messeplatz 12 - 18
25813 Husum
Tel.: +49 4841 902-0
Fax: +49 4841 902-246

info(at)messehusum.de
https://www.messehusum.de

Amtsgericht Flensburg - HR A 1065

Momsnummer: DE174867987
St.-Nr. 1728161303

1999 - 2022 Copyright for Messe Husum & Congress' hjemmeside og overtagelse af alle elementer på hjemmesiden kun med forudgående tilladelse.

Fotos: Messe Husum & Congress // Thomas Willemsen (Lokomotiv Photography)

Design: HOCHZWEI - Kontor for visuel kommunikation GmbH & Co KG

Ansvarsfraskrivelse: Trods omhyggelig kontrol af indholdet påtager vi os ikke noget ansvar for indholdet af eksterne links. Operatørerne af de linkede sider er eneansvarlige for deres indhold.

Personligt ansvarlig partner:
Husumer Wirtschaftsgesellschaft mbH

Tegningsberettigetog indholdsansvarlig direktør:
Meike Kern

Kønsnote
Af hensyn til læsbarheden bruger vi den maskuline form (generisk maskulinum), f.eks. "den besøgende".
Vi mener altid alle køn i betydningen ligebehandling. Den forkortede sprogform har redaktionelle årsager og er værdifri.

Ansvarlig for indholdet i henhold til § 55 stk. 2 RStV
Meike Kern

Kilde: eRecht24

Alternativ løsning af tvister

Alternativ løsning af tvister: Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig online-tvistbilæggelse (ODR-platform), som findes på http://ec.europa.eu/odr.
Vi er villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugervoldgiftsnævn.

Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for indhold
Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning i henhold til § 7 (1) i den tyske telemedielov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi dog ikke forpligtet som tjenesteudbyder til at overvåge transmitterede eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret overtrædelse af loven bliver kendt. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, vil vi straks fjerne dette indhold.

Ansvar for links
Vores hjemmeside indeholder links til eksterne tredjepartswebsteder, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen. En permanent overvågning af indholdet på de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete indikationer på en lovovertrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.

Copyright
Indholdet og de værker, der er oprettet af webstedsoperatørerne på disse sider, er underlagt tysk lov om ophavsret. Kopiering, behandling, distribution eller enhver form for kommercialisering af sådant materiale uden for rammerne af loven om ophavsret kræver forudgående skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. For så vidt som indholdet på dette websted ikke blev oprettet af operatøren, respekteres tredjeparts ophavsret. Især er tredjepartsindhold markeret som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, vil vi straks fjerne sådant indhold.

Kilde: eRecht24

Koncept, tekst, design og programmering

HOCHZWEI - kontor for visuel kommunikation gmbh & co. kg

Fördepromenade 16-18 - Sonwik
24944 Flensburg
E-mail: info@hoch2.de
Internet: www.hochzwei.de